ERP

Soluțiile de tip ERP (Enterprise Resource Planning  – Sistemul de planificare a resurselor întreprinderii) sunt instrumente software care facilitează integrarea informațiilor dintr-o organizație într-o platformă unică. Scopul soluțiilor ERP este să asigure transparența datelor în cadrul unei organizații și să faciliteze accesul la orice tip de informație utilă în desfășurarea activității.

Soluțiile de tip ERP sunt  soluții de gestiune a resurselor unei companii care cuprind funcționalități și module de management al afacerii și care asigură baza informatică de înregistrare și administrare a proceselor financiar contabile, de vânzări, achiziții, management al producției, management al resurselor umane și servicii în cadrul organizației. Sistemele ERP oferă o privire de ansamblu asupra companiei, permițând luarea deciziilor în timp real. Sistemele  ERP pot include atât elemente de gestionare a resurselor interne, cât și elemente de gestionare a relației cu furnizorii și clienții.

Avantajele soluțiilor de tip ERP sunt:

  • Gestionarea integrată a tuturor componentelor afacerii, prin accesul la o bază de date comună,
  • Oferă un mod de lucru online, care facilitează comunicarea între oameni, departamente și puncte de lucru,
  • Automatizarea și standardizarea operațiunilor generând o creștere a productivității,
  • Eficientizarea achizițiilor în corelație cu volumul vânzărilor,
  • Diseminarea informațiilor referitoare la produse, stocuri, preturi în scopul creșterii calității serviciilor oferite clienților,
  • Viteză crescută în onorarea comenzilor,
  • Implementarea de politici comerciale eficiente.

Soft1 Cloud ERP este o soluție de afaceri completă, face parte din noua generație de software de business și sustine operațiunile “companiei deschise” moderne, oferind organizațiilor o serie de beneficii unice: automatizarea proceselor pentru adaptare rapidă la schimbările din piață, posibilitatea exploatării resurselor fără restricții geografice sau temporale, un flux de informatii automat cu furnizorii, clientii și partenerii.

Soft1 Cloud ERP folosește cele mai avansate servicii și solutii în Cloud, beneficiind de avantajele tehnologice oferite de platforma Windows Azure, care asigură maximum de disponibilitate și securitate. Soluția este disponibilă în regim de abonament și nu necesită investiții suplimentare în software, licențe de baze de date sau hardware.