Plata defalcată a TVA, obligatorie de la 1 ianuarie 2018. Cum sunt afectate companiile?

Posted on

Ordonanța de urgență potrivit căreia va fi instituită plata defalcată a TVA pentru toate companiile și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a fost publicată în Monitorul Oficial și va produce efecte obligatorii începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Soft1 ERP asigură suportul necesar pentru companiile ce vor sa opteze pentru plata defalcată a TVA prin intermediul unui sistem ERP, începând cu data de 1 octombrie 2017.

Care sunt cele mai importante informații de reținut:

 1. Plata defalcată a TVA se va aplica pentru toate operaţiunile taxabile din punctul de vedere al TVA pentru care spațiul livrării de bunuri sau al prestării de servicii se consideră în România. Nu se aplică sistemul de plata defalcata a TVA pentru tranzacțiile la care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metoda de simplificare, metoda cunoscută drept taxare inversă.
 2. Persoanele impozabile ce au de încasat sume de la autorități publice vor deschide contul de TVA la trezoreria statului. La instituții de credit sau la trezorerie vor deschide cont de TVA persoanele impozabile pentru tranzacțiile cu entități private.
 3. Decizia este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi emise şi avansuri încasate după data de 01 ianuarie 2018. Totuși, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, sistemul se aplică facultativ pentru companiile și persoanele ce au obligația aplicării plății defalcate a TVA.
 4. În conturile de TVA se vor încasa sumele provenind din:
 • TVA aferentă vânzării de bunuri/prestării de servicii;
 • depunerile de TVA pentru vânzarile încasate cu numerar sau prin cardul bancar;
 • transferurile din alte conturi de TVA;
 • transferuri din contul curent deschis fie la aceeași instituție bancară, fie la trezorerie;
 • sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale; sume reprezentând transferul de TVA între membrii grupului fiscal unic;
 • sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA.
 1. Din contul de TVA se pot efectua urmatoarele plati:
 • TVA achitată în contul de TVA al furnizorului;
 • TVA platită la bugetul de stat;
 • transferul în alt cont de TVA al titularului;
 • corecții de TVA pentru care restituirea se efectuează în alt cont de TVA;
 • corecții aferente ajustării bazei de TVA ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;
 • restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării inițiale;
 • sumele care reprezintă TVA decontate în cadrul grupului unic.
 1. Toate persoanele și companii implicate au obligația, atunci când încasează cu numerar sau prin carduri bancare, să depună în contul de TVA propriu suma reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii. Termenul de depunere a TVA în contul de TVA este de 7 zile lucrătoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *